Budynek przy ul. Ogórkowej 14

rozliczenia:

Karolina Gawlik tel. 505 072 217, 12 292 64 75  email: kg@dagoba.krakow.pl

sprawy techniczne:

Michał Kukucz-Legień tel. 509 280 500 , 12 292 64 75 email: mkl@dagoba.krakow.pl

Panel klienta

Bieżące informacje